Kuv Pog (Hmoob Version)
Kuv Pog (Hmoob Version)
Kuv Pog (Hmoob Version)
Kuv Pog (Hmoob Version)
Kuv Pog (Hmoob Version)

Kuv Pog (Hmoob Version)

Regular price
$20.00
Sale price
$20.00

Written by: Xe Yang
Paperback, 41 pages, 8x10, 2021
ISBN: 978-1-64410-023-3

KUV POG (sau ntawv Hmoob) yog ib tug neeg muaj kev lom zem thiab paub ntau yam. Kuv Pog nyiam mus ua si, nyiam ua noj, nyiam caij tsheb kauj vab, thiab nws hlub peb heev. Nyeem txog zaj dab neeg qhia txog KUV POG paub ntau yam thiab muaj peev xwm heev, es koj yuav pom tias Kuv Pog keej ua tau ntau yam.

ABOUT THE AUTHOR:
Xe Yang is an elementary school teacher. She started her teaching career in Northern California. She has been a teacher for more than 20 years. When Xe is not in the classroom teaching students, she likes to create educational materials to promote Hmong literacy. She is a mother to three wonderful sons: Koob Meej, Tub Pos and Ntxawg Hmoob. She enjoys hiking, traveling, reading, and gardening.