Kev Hlub Tseeb Tiag & Tsev Neeg Tseeb Tiag
Kev Hlub Tseeb Tiag & Tsev Neeg Tseeb Tiag
Kev Hlub Tseeb Tiag & Tsev Neeg Tseeb Tiag
Kev Hlub Tseeb Tiag & Tsev Neeg Tseeb Tiag
Kev Hlub Tseeb Tiag & Tsev Neeg Tseeb Tiag
Kev Hlub Tseeb Tiag & Tsev Neeg Tseeb Tiag
Kev Hlub Tseeb Tiag & Tsev Neeg Tseeb Tiag
Kev Hlub Tseeb Tiag & Tsev Neeg Tseeb Tiag

Kev Hlub Tseeb Tiag & Tsev Neeg Tseeb Tiag

Regular price
$20.00
Sale price
$20.00

Edited and Compiled by: Cheng Va Vue
Paperback, 122 pages, 6x9, 2022
ISBN: 978-1-64410-035-6

KEV HLUB TSEEB TIAG & TSEV NEEG TSEEB TIAG, written and translated by Cheng Va Vue. This title starts out explaining the biblical events of faith and what was God's intention of creating human beings, and the in-love experiences through human expression. The chapters highlight places in human history and what was left for humans to discover about love. This title is written and translated into Hmong from the work of Rev. Sun Myung Moon and Dr. Hak Ja Han Moon that roots in how we, as human beings, can truly experience love and understand the dynamics of love through relationships of parents to child (and child to parent), husband and wife, siblings, and the model family behind the love cycles that flow through family that can create a world of peace and harmony for all religions, races, creeds, and nationalities. This is a model that doesn't have hate, prejudice, racism, and discrimination.

ABOUT THE AUTHOR:
Tub Tsheej Vaj Vwj yog ib tug kws qhia Tswv Ntuj tej lus ua lus Hmoob thiab txhais cov ntaub ntawv ua lus Hmoob nyob rau pab pawg hu ua Lub Hauv Paus Tsev Neeg Thaj Yeeb Thiab Haum Xeeb Thoob Ntiaj Teb. Nws thiab nws tus tab zag nkawv yog ib txwj nkawm tswv cuab nyob rau hauv pab pawg no los tau 20 lub xyoo lawm. Tam sim no, nkawv muaj 3 tug tub thiab 3 tug ntxhais. Qhov uas Tub Tsheej Vaj los txhais cov ntaub ntawv no thiab los qhia Tswv Ntuj tej lus no yog vim nws hlub Hmoob heev es nws thiaj li xav los qhia Tswv Ntuj tej lus tseeb tiag los cawm Hmoob kom Hmoob txawj ua lub neej sib hlub raws nraim li Tswv Ntuj tej lus tau qhia tseg.